Vi ses på SETT

Mittlärande 2017 funkade ju fantastiskt bra och som mina juveler levererade så fick man ju sträcka på sig lite extra. Men det var visst inte nog med de=).

Nu ska vi ner på SETT och få möjlighet att inspirera flera kollegor i vårt avlånga land! Allt blev helt klart igår och nu är det nog bara att ladda de som går=). Onsdagen den 3 Maj finns vi 3 på kistamässans golv och föreläser kring vårt kära ämne matematik och hur vi jobbar i vårt tycke framgångsrikt med detta!

Går att läsa mer här,  SETT

Iövrigt så jobbar vi på med vårt sätt att SNACKA matte och utifrån 6ornas egna bedömning hur de har gått så är vi på rätt väg! Stolt och ödmjuk jobbar vi vidare mot nya kunskapskrav och förmågor!

Att vi dessutom är med och utvecklar idolen Barkers arbetsmaterial , Ja de är inte annat än fränt!

Nu ska vi tävla lite och se vart vi hamnar,men eleverna på stöde skola kommer idagarna få en utmaning å vem vet, längre fram kanske just deras matematiska problem kommer synas lite varstans i matteklassrummen=)

Nu kör vi, ha det gått å du vi ses på SETT

Mina Juveler på MITT 17

Under Mittlärande 2017 så funderade jag hur kan vi lyfta vårt sätt att presentera vårat arbetssätt i Stöde skola än tydligare. Så jag bjöd med mig två av mina juveler i år 9 och vilken show det blev. Jag var trygg i deras presentation ,men man blev ju stolt över att de med sån trygghet svarade på pedagogernas frågor! Läs mer här

Juvelerna

Under tiden jobbar vi vidare och att få möjligheten att jobba med Nokflex och lektionsaktiviteterna begrepp och problemlösning har gett mig som pedagog så mycket mer möjlighet att fokusera på resonemanget bland mina elever. Å det ger massor!

Att med ett digitalt hjälpmedel få stöd och snabb respons, ger mig att jag med säkerhet kan fokusera på resonemanget bland eleverna och därefter fokusera mkt på hur vi ska göra den viktiga slutdiskussionen på ett bra sätt.

Det stödet skapar trygghet och alla i klassrummet kan växa och ge varandra möjlighet till matematiska diskussioner, som befäster deras förmågor/kunskaper. Att se glädjen i elevernas ögon och tryggheten att MINST en elev/kamrat tänker lika som mig gör att man tar för sig i klassrummet och vågar driva resonemanget framåt. Vi har alltså med hjälp av ett digitalt läromedel fått en trygghet i klassrummet och mer tid för diskussioner!

Det är vad de digitala stödet är för mig!

 

TACK för denna gång å du vi syns på SETT=)

Min presentation på MITT 17 LÄNK

Trevlig helg

Lektionsaktivitet och lektionsbesök

Nu är det nära.

Idolen Barker har jobbat på bra sedan vi sågs i Stockholm på framtidens lärande. Han har nu efter LITE=) påtryckning från mig hjälpt oss att kunna börja med aktiviteten lektionsaktivitet. Detta kommer skapa ännu större möjligheter till att fokusera på pedagogiken i klassrummet! Passar mig/oss som hand i handsken!

Att få allt i samma skärm/modul kommer bli tipp TOPP!

Vidare jobbar vi hårt på Stöde skola nu med att bjuda in politiker och skolchefer. Vi vill visa hur vi jobbar och via detta få de bestämmande att FÖRSTÅ hur vi vill att hela kommunen ska sikta framåt. Chromebooksen, G SUITE (GAFE).

Det jag tycker är mest fränt är att se hur några elever rent har sprintat fram vad gäller förmågor när de haft en digital enhet framför näsan. OJ OJ vad de har hänt saker hos många. Inte hos alla men hos många. Vidare är det viktigt att vi personal på Stöde skola var där när vi började. Vi hade ett tänk, vi vågade och ville, men att redan ha provat men inte via ett till ett tror jag är en stor nyckel när vi nu fått ett till ett, att vi snabbt kommit framåt i vår lärande process!

Rektor Johan ställer ofta frågan , VARFÖR har vi kommit hit.

Jag hävdar följande, att skicka en pedagog till SETT 2011, som vill framåt. Att ge denne förtroende samt krav att de man sett, ska ut i verksamheten. Vidare jobba med att rektor förstår och är på banan vad gäller digitalt lärande. Ja då har man 2 VIKTIGA punkter för att kunna driva skolutveckling. Att ha personal i NET21 eller andra liknande uppdrag är SJÄLVKLART väldigt betydande men inte avgörande.

 

Så bestämmande lirare  i Sundsvall, skicka minst en drivande person på SETT 17/SKOLA. Låt NET21 var lite navet och ansvariga. SAMTIDIGT måste nya skolområdeschefer och ALLA rektorer få en utbildning/förståelse för digitlat lärande via NET21! Ta en träff/månad under 2017. Då kommer vi skicka signaler att detta är IMPORTANTE. När de är i hamn då kan vi JOBBA framåt och fler skolor kan flyga fram.

 

Kram på er å trevlig helg

Hör av er om du vill diskutera dessa tankar

 

Underbara juveler å matte på de=)

 

Sitter nu och bläddrar i boken ”skola på vetenskaplig grund”, matematik forskning, av bla Andreas Ryve.

Känns liksom rätt, och när vi nu haft mina fantastiska 9or och jobbat kring Pythagoras sats, så stärks jag över vårt koncept.

Kommunikationen flödar, eleverna lär varandra och vi lyfter hela tiden olika exempel för att hitta den effektivaste lösningen. Funderingarna, tankarna, begreppen, metoderna haglar. Juvelerna gör allt för att försöka förklara och beskriva sin befästa kunskap för sina kamrater.

När vi därefter lyfter tankarna, begreppen metoderna ja då sitter de där. Känns tryggt att släppa ut dessa lirare att bygga nå framtida garage eller nått=)

Vi fortsätter utvecklas i matematiken och att låta eleverna vara delaktiga i sitt lärande och driva diskussionerna framåt, de träffar i hjärtat och känns rätt!!!

Att Stöde skolas matematikundervisning än mer stöds/bygger på vetenskaplig grund är bara stärkande och fränt!

Ha nu en fantastisk trevlig helg så laddar vi vidare för matematisk utveckling!!!

Hej hopp

 

Framtiden

De händer grejer nu.

Att lyssna på Andreas Ryve professor i didaktik var ju en dröm för en matematiklärare. Han beskriver hur han ser på matematikundervisningen och dess framtid!

Att då känna att mina tankar ligger i tiden gör att jag vill inspirera andra att jobba lika

Att samtala med idolen Daniel Barker och diskutera hur vi kan utveckla våra tankesätt ja då blir Blomqvist hängiven och laddad att DRIVA framåt!!!

NOK.se materialet nokflex är så rätt för mig så de är fantastiskt!!!

Att få allt i samma plattform kommer bli en succe och att inte behöva byta plattformar utan jobba med samma skärm hela tiden kommer göra att jag får ÄNNU mera tid till att jobba i klassrummet med den pedagogiska handledningen.

Som sagt de händer grejer nu och du resan har bara börjat!!!=)

Tankar kring ht16

Inledningen på ht 16 har varit underbar! Tänk att efter 5 års arbete med fokus på att skapa förutsättningar till att nå ett till ett för våra elever, så är vi där!!!

Mycket arbete ligger bakom men med många bra kollegor, intresserad och lyssnande rektor så blir det så mycket lättare.

När jag nu kunde börja fokusera på pedagogiken och inte lägga energi på hur ska jag lösa de digitala idag då, ja då har energin gått åt rätt håll=).

Nu lägger vi än mer tid på att snacka matte och att lyfta förmågorna kommunikation och resonemang. Att kunna använda än mer webbresurser som hjälper mig med att snabbt få en överblick kring klassens tankar kring olika problem gör massor.

Då kan vi därefter snabbt få till mkt bra grupper utifrån hur de specifika eleverna tänkt, och bara den grejen att olika tankar ska resonera med varandra gör att eleverna pratar och pratar. När de sedan blir vana detta så är de underbara diskussioner som flödar och de är duktiga att försöka övertyga varandra.

När vi sedan går vidare och återigen kollar hur klassen tänker så är de så fränt att se hur kunskapen / begreppen fastnat på ett annat sätt. Eleverna hjälper varandra mkt bra med att snacka på sitt sätt och då behövs ju inte jag där.

 

Att se staplar förvandlas från att bara vara 40 % av eleverna som tänkt i rätta banar till att 90-100% tänker i rätta banor, ja de är så fränt.

Vi har jobbat så förut å men tryggheten för mig och eleverna att alltid ha dessa enheter gör att vi kan fokusera än mer!

Att sedan använda ett system som nokflex som en viss Daniel Barker utvecklat är ju helt enastående. Hela detta system bygger på vårt sätt att jobba vilket gör att de blir en dröm för oss! Där finna allt på en skärm och eleverna kan bara gå vidare som förut men jag som pedagog får allt uppstyrt och de är bara att le. Datorn/telefon/nätet hjälper mig massor!

De ryktas från kommunens sida att stöde skolas matematik resultat är stadigt eller ev går uppåt. Där sticker vi tydligen ut, jag är övertygad om att de är vårt sätt att jobba som synliggörs. Intresserad HUR de fungerar i praktiken, kom å kolla vet ja=)

 

Bara kul om vi är fler som SNACKAR matte!